Vindictus VietNam
Skip

Dice Event 06/2021

Vindictus VietNam

Thời gian: từ ngày 13/06/2021 đến hết ngày 04/07/2021 (dự kiến)

Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia 03 nội dung sau đây sẽ nhận được Dice
1. Online 01 giờ, sẽ nhận được 01 DICE. Gửi thẳng vào túi
2. Tham gia “Ultimate Objective” tại Event.
3. Điểm danh hằng ngày sẽ được 01 DICE
4. Tham gia 06 RAID level 90
Garden of Tears
Island Ruins
Temple of the Fallen Moon
Radiance
Denizen of the Deep
Agony and Despair

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese