Event “Prize Whell” & Update Launcher.

VinVN

LINK LAUNCHER: http://103.141.142.47/FIX/VindictusVN.exe


THỜI GIAN
Thời gian bảo trì: 23:55 (GMT +7) ngày 05 tháng 09 năm 2020.

Thời gian sự kiện: từ 00:00 ngày 06 tháng 09 năm 2020 đến 00:00 ngày 20 tháng 09 năm 2020.

NỘI DUNG
– Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi tham gia các Dungeon từ 95 – 100 (10 Dungeon). Sau khi hoàn thành sẽ nhận được 01 “Spin Ticket”.

– Sau khi có được “Spin Ticket” các bạn có thể sử dụng chúng để tham gia sự kiện tại Menu > Random Box
– 02 vé / 01 lượt quay. 04 vé / 01 lượt làm mới vòng quay.