Vindictus VietNam
Skip

Tải Game

Tải Launcher VindictusVN

Coppy file “VindictusVN.exe” vào folder Game. Dùng VindictusVN.exe để vào game.

Link tải Google Drive

Giải nén tập tin bằng Winrar 5.6.1 trở lên. Chạy file VindictusVN.exe để vào game tạo tài khoản.

Link dự phòng

Giải nén tập tin bằng Winrar 5.6.1 trở lên. Chạy file VindictusVN.exe để vào game tạo tài khoản.

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese