Tải Game

Link tải Google Drive

Giải nén tập tin bằng Winrar 5.6.1 trở lên. Chạy file VindictusVN.exe để vào game tạo tài khoản.

Link tải OneDrive

Giải nén tập tin bằng Winrar 5.6.1 trở lên. Chạy file VindictusVN.exe để vào game tạo tài khoản.