Vindictus VietNam
Skip

Thông tin máy chủ VINDICTUSVN

Vindictus VietNam

🇻🇳🇻🇳 Vindictus-VN 🇻🇳🇻🇳
🔖🔖Thông tin máy chủ🔖🔖

Website: http://vindictusvn.com/
Groups Facebook: Tham Gia Ngay
Discord: Tham Gia Ngay

⭕️ Máy chủ đã mở đến Raid 100 (Trang bị lvl 100)
⭕️ Rate Exp x10 Ap x10 Gold x10
⭕️ Rate donate: 20.000 vnđ = 200token (Nạp đầu x5)
⭕️ FREE OUTFIT DYE
⭕️ FREE TRANG BỊ ĐẾN CẤP 90 + 15
⭕️ Lv bắt đầu: 60 – Sử dụng Jump ở túi đồ (Max 100)
⭕️ TỈ LỆ CƯỜG HÓA CỰC KỲ CAO (1 – 10: 100%, 10 – 15: 30 – 40%, 15 – 20: 10%)
⭕️ TỈ LỆ ÉP SCROLL CỰC CAO
⭕️ DROP X5 SO VỚI MÁY CHỦ CHÍNH THỨC
⭕️ SERVER CỰC ĐÔNG CỰC VUI
⭕️ THƯỜNG XUYÊN CÓ EVENT INGAME VÀ FANPAGE

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese