Vindictus VietNam
Skip

Update 12.1

Vindictus VietNam
 • DROP
  + Tăng drop raid Dullahan – Box 95
  + Tăng drop raid Rupacitus
  + Tăng drop raid Elculous
 • TĂNG GOLD CÁC RAID 95 BỊ THẤP
 • FIX TEXT HIỂN THỊ MỘT SỐ VẬT PHẨM
 • MỞ BÁN SET TÂN THỦ 90 (+15) TẠI AP SHOP
 • KOREAN LANGUEGE PATCH (For player Korean)
  Link: http://103.141.142.47/KoreanPatch(15.3).zip

Post your comment

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese