Vindictus VietNam
Skip

Update 13.0 & Dice Event

Vindictus VietNam

CẬP NHẬP VÀ FIX MỘT SỐ LỖI NHỎ
Thời gian bảo trì máy chủ: 00:00 ngày 12 tháng 04 năm 2020
Dự kiến bảo trì 30 phút

[RAID]
– Sửa lỗi: Devil’s Tower & Dark Side of the Moon
– Tăng drop
– Tăng thuộc tính của boss bằng với Offical Server

[NPC SHOP & EXCHANGE SHOP]
– Thêm mới Npc Kirine (Traveler’s Shop) và Cập nhật Npc Ferghus
– Thêm shop Tail vào Exchange Shop

[EVENT] Dice Event
– Thời gian: 00:30 ngày 12 tháng 04 năm 2020 – 00:30 ngày 26 tháng 04 năm 2020 (Dự kiến)
– Nội dung: Khi tham gia các RAID: The Missing Soul, The Price of Failure, Iron Fist, Distorted Truth và Rocheste by Sea, Agony and Despair. Sau khi hoàn thành Raid người chơi sẽ nhận được 01 Gallagher’s dice. Kèm theo đó khi online 1 tiếng sẽ nhận được 01 Gallagher’s dice

dice event

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese