Vindictus VietNam
Skip

Update 14.0 (1021) & Event SS2

Vindictus VietNam

Thời gian: 23:55 ngày 04 tháng 05 năm 2020
Bảo trì máy chủ 30 phút (dự kiến)

– ONLINE INGAME: (Không giới hạn thời gian) Từ bây giờ, khi online 1 giờ sẽ nhận được 01 “Online Coin”. Có thể sử dụng Coin này mua vật phẩm từ Exchange Shop (Exchange shop sẽ được update sau)

– EVENT SS2: (Dự kiến từ ngày 05/05/2020 đến ngày 24/05/2020 (Dự kiến) )Khi tham gia 04 raid SS2: From the Depths, Princess of the Desert, The Pinnacle, Burning Temple sẽ nhận được 01 Box / 1 turn

Và khi tham gia Maps Moonlight Peak và mở 06 Treasure box tại đây. Sẽ nhận được 01 VIP ticket

Sau khi có 02 vật phẩm: VindictusVN – NormalVindictusVN – VIP TICKET. Bạn có thể nâng cấp lên box VindictusVN – VIP tại NPC Brynn.

Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese