Update 15.0 (1025)

VinVN

CẬP NHẬP VÀ FIX MỘT SỐ LỖI NHỎ
TỐI ƯU HÓA CLIENT

[RAID]
– Thêm 02 raid mới: Macha và Agares
– Tăng Drop

[OUTFIT]
– Thêm 03 Outfit mới

[DONATE SHOP]
– Mở bán Additional Unbinding Coupon
– Mở bán Outfit Donate