Vindictus VietNam
Skip

Hướng Dẫn

[Hướng dẫn] Làm Quest Pact (trans)

https://www.youtube.com/watch?v=uDGO2IXevIk

[Hướng dẫn] Giới Thiệu Game Vindictus – Item NPC – Item Coin

https://www.youtube.com/watch?v=eiHLxNAB04k

[Hướng Dẫn] Các Tính Năng Cơ Bản Trong Game Vindictus

https://www.youtube.com/watch?v=USFkUhyt9zg
Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese