Donate

“Bạn vui lòng truy cập đường link dưới đây. Lưu ý :nhập chính xác “tên nhân vật” trong nội dung chuyển khoản”

Donate Now
NẠP LẦN ĐẦU X5
1$ = 220 COIN (CHƯA X5)

“Đối với người chơi Việt Nam, có thể sử dụng “Momo” hoặc sử dụng “Ngân hàng”.

Liên Hệ Ngay
NẠP LẦN ĐẦU X5
10.000 VNĐ = 100 COIN (CHƯA X5)

“Donate qua MoMo đối với người chơi Việt Nam. Vui lòng điền đầy đủ tên nhân vật khi Donate”.

Donate ngay!
NẠP LẦN ĐẦU X5
10.000 VNĐ = 100 COIN (CHƯA X5)