Hướng Dẫn

Khắc phục lỗi 0xc0000142

Lỗi: Bước 1: Sử dụng tổ hợp phím Window + R Bước 2: Gõ "SystemPropertiesAdvanced.exe" vào trong Run Bước 3: Tại giao diện System Properties, tab Advanced chọn Settings... Bước 4:

Launcher báo Virut và bị Windows Defender xóa

Bước 1: Trước tiên, bạn cần khởi chạy Windows Security để thay đổi một số cài đặt. Mở menu Start và nhập Windows Security. Sau đó, chọn ứng dụng Windows Security. Bước 2: Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection. Sau đó, nhấp vào Manage Settings. Bước 3: Trong Virus & Threat Protection Settings, hãy...

List Drop Scroll

ITEMCODENAME SCROLLRANKDROP - RAIDfreshFresh9Same OfficialinjusticeImmoral9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SouljusticeRighteous9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulconvictSpirited9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SouljudgmentJudgment9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoultimeTemporal9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulstigmaStigma9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulenlightenmentMemorable9The Price of Failure,...

[Hướng dẫn] Làm Quest Pact (trans)

https://www.youtube.com/watch?v=uDGO2IXevIk

[Hướng dẫn] Giới Thiệu Game Vindictus – Item NPC – Item Coin

https://www.youtube.com/watch?v=eiHLxNAB04k

[Hướng Dẫn] Các Tính Năng Cơ Bản Trong Game Vindictus

https://www.youtube.com/watch?v=USFkUhyt9zg