Launcher báo Virut và bị Windows Defender xóa

Bước 1:

Trước tiên, bạn cần khởi chạy Windows Security để thay đổi một số cài đặt. Mở menu Start và nhập Windows Security. Sau đó, chọn ứng dụng Windows Security.

Bước 2:

Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection. Sau đó, nhấp vào Manage Settings.

Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection

Bước 3:

Trong Virus & Threat Protection Settings, hãy cuộn xuống dưới cùng của trang và nhấp vào Add or Remove Exclusions.

Bước 4:

Trên trang Exclusions, bạn có thể thêm hoặc xóa các file mà mình muốn loại trừ khỏi quá trình quét của Windows Defender. Để thêm một ngoại lệ, nhấp vào nút Add An Exclusion bên cạnh biểu tượng dấu cộng lớn (+).

Nhấp vào nút Add An Exclusion

Bước 5:

Một menu nhỏ sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định ngoại lệ theo File, Folder, File type hoặc Process (file, thư mục, loại file hoặc tiến trình).

Một menu nhỏ sẽ xuất hiện cho phép bạn xác định ngoại lệ

Sau đó chọn Folder và tìm đến nơi để Folder game VindictusVN