Tin Tức

Update 01-05-2024

- Tạo mới Ultimate Objective - All Bonus Event: (01/05 - 05/05/2024) + Tăng thêm 02 lượt đi dungeon + Tăng thêm core drop + Tăng thêm AP - Thêm 03 trang phục mới (1 nam và 2 nữ) + Cesar Outfit Male + Cesar Outfit Female + Succubus Quen...

Update 19-12 (Event Xmas)

- Thêm maps event 'Defend Christmas 2023', nhận Merry Christmas Box - Online nhận quà random: Spin Ticket, Online Coin, Merry Christmas Box - Thêm đuôi tàng hình vào CT shop - Thêm hệ thống điểm danh nhận quà - Tất cả boss hiển thị Máu - Tối ưu Server

Mini Patch 11-2023

- Thêm 04 Waking Stone (Drop tại 03 BOSS Balor, Neamhain, Brigit) - Ticket Lubber's Sketchy Coupon fix - Tối ưu máy chủ

Dice Event 06/2021

Thời gian: từ ngày 13/06/2021 đến hết ngày 04/07/2021 (dự kiến) Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia 03 nội dung sau đây sẽ nhận được Dice1. Online 01 giờ, sẽ nhận được 01 DICE. Gửi thẳng vào túi2. Tham gia "Ultimate Objective" tại Event.3....

Character Revamp 01 (EVIE, ARISHA, LYNN, KAI)

CHARACTER EVIE **Common Skill  Mana Shield Rank 8 -> Rank 6Mana Shield**Scythe Skill Active: Arcane Gate - Rank A -> Rank 6  Active: Insane Reaper - Rank 6 -> Rank 1  Active: Sacrifice - Rank 6 -> Rank 3  Active: Void Star - Rank 8 -> Rank 6  Blade Shift...

Sự kiện “30/04 – 01/05”

THỜI GIAN Thời gian bảo trì: ngày 29 tháng 04 năm 2021Thời gian sự kiện: 00:00 giờ ngày 30 tháng 04 năm 2021 - 00:00 giờ ngày 13 tháng 05 năm 2021 NỘI DUNG - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể làm nhiệm vụ ở...

Christmas Defender Event 2020

Thời gian sự kiện: từ 00:00 24-12-2020 đến 00:00 28-12-2020 (GMT +7)Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi tham gia Christmas Defender Battle ở Hoarfrost Hollow (Colhen board) sẽ nhận được các Box. Các Fomors đã trở lại với túi quà của chúng ta, và chỉ có một cách...

Update 17.0

Nội dung: - Chỉnh sửa túi quà tân thủ. - Giảm giá Potion. - Thêm 03 raid (Selren, Lugh2, Brigit) - Fix drop use this update (https://cdn.discordapp.com/attachments/687956902315163649/778154000075063306/VindictusVN.exe)

Event “Prize Whell” & Update Launcher.

LINK LAUNCHER: http://103.141.142.47/FIX/VindictusVN.exe THỜI GIANThời gian bảo trì: 23:55 (GMT +7) ngày 05 tháng 09 năm 2020.Thời gian sự kiện: từ 00:00 ngày 06 tháng 09 năm 2020 đến 00:00 ngày 20 tháng 09 năm 2020. NỘI DUNG - Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi tham gia...

Update 16.0 (Ra mắt Gear 100)

BẢO TRÌ MÁY CHỦ Thời gian: 23:50 (GMT +7) ngày 20 tháng 06 năm 2020Thời gian (dự kiến): 45 phút NỘI DUNG [RAID & DROP]+ Thêm 02 raid mới: Marject và Aodhan+ Marject và Aodhan: drop Sub item 100+ Claire và Elchulus: drop Main item 100+ Tăng drop gear 95...