Vindictus VietNam
Skip

Tin Tức

Dice Event 06/2021

Thời gian: từ ngày 13/06/2021 đến hết ngày 04/07/2021 (dự kiến) Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia 03 nội dung sau đây sẽ nhận được Dice1. Online 01 giờ, sẽ nhận được 01 DICE. Gửi thẳng vào túi2. Tham gia "Ultimate Objective" tại Event.3....

Character Revamp 01 (EVIE, ARISHA, LYNN, KAI)

CHARACTER EVIE **Common Skill  Mana Shield Rank 8 -> Rank 6Mana Shield**Scythe Skill Active: Arcane Gate - Rank A -> Rank 6  Active: Insane Reaper - Rank 6 -> Rank 1  Active: Sacrifice - Rank 6 -> Rank 3  Active: Void Star - Rank 8 -> Rank 6  Blade Shift...

Sự kiện “30/04 – 01/05”

THỜI GIAN Thời gian bảo trì: ngày 29 tháng 04 năm 2021Thời gian sự kiện: 00:00 giờ ngày 30 tháng 04 năm 2021 - 00:00 giờ ngày 13 tháng 05 năm 2021 NỘI DUNG - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể làm nhiệm vụ ở...

Christmas Defender Event 2020

Thời gian sự kiện: từ 00:00 24-12-2020 đến 00:00 28-12-2020 (GMT +7)Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi tham gia Christmas Defender Battle ở Hoarfrost Hollow (Colhen board) sẽ nhận được các Box. Các Fomors đã trở lại với túi quà của chúng ta, và chỉ có một cách...

Update 17.0

Nội dung: - Chỉnh sửa túi quà tân thủ. - Giảm giá Potion. - Thêm 03 raid (Selren, Lugh2, Brigit) - Fix drop use this update (https://cdn.discordapp.com/attachments/687956902315163649/778154000075063306/VindictusVN.exe)

Event “Prize Whell” & Update Launcher.

LINK LAUNCHER: http://103.141.142.47/FIX/VindictusVN.exe THỜI GIANThời gian bảo trì: 23:55 (GMT +7) ngày 05 tháng 09 năm 2020.Thời gian sự kiện: từ 00:00 ngày 06 tháng 09 năm 2020 đến 00:00 ngày 20 tháng 09 năm 2020. NỘI DUNG - Trong thời gian diễn ra sự kiện. Người chơi tham gia...

Update 16.0 (Ra mắt Gear 100)

BẢO TRÌ MÁY CHỦ Thời gian: 23:50 (GMT +7) ngày 20 tháng 06 năm 2020Thời gian (dự kiến): 45 phút NỘI DUNG [RAID & DROP]+ Thêm 02 raid mới: Marject và Aodhan+ Marject và Aodhan: drop Sub item 100+ Claire và Elchulus: drop Main item 100+ Tăng drop gear 95...

Update 15.0 (1025)

CẬP NHẬP VÀ FIX MỘT SỐ LỖI NHỎTỐI ƯU HÓA CLIENT [RAID]- Thêm 02 raid mới: Macha và Agares- Tăng Drop [OUTFIT]- Thêm 03 Outfit mới [DONATE SHOP]- Mở bán Additional Unbinding Coupon- Mở bán Outfit Donate

Update 14.0 (1021) & Event SS2

Thời gian: 23:55 ngày 04 tháng 05 năm 2020Bảo trì máy chủ 30 phút (dự kiến) - ONLINE INGAME: (Không giới hạn thời gian) Từ bây giờ, khi online 1 giờ sẽ nhận được 01 "Online Coin". Có thể sử dụng Coin này mua vật phẩm từ Exchange Shop (Exchange...

Update Launcher

Các bạn vui lòng cập nhật launcher mới. Link: http://103.141.142.47/VindictusVN.exe
Chinese (Simplified)EnglishKoreanVietnamese