game private

Update 12.1

DROP+ Tăng drop raid Dullahan - Box 95+ Tăng drop raid Rupacitus+ Tăng drop raid ElculousTĂNG GOLD CÁC RAID 95 BỊ THẤPFIX TEXT HIỂN THỊ MỘT SỐ VẬT PHẨMMỞ BÁN SET TÂN THỦ 90 (+15) TẠI AP SHOPKOREAN LANGUEGE PATCH (For player Korean)Link: http://103.141.142.47/KoreanPatch(15.3).zip