Event

Update 14.0 (1021) & Event SS2

Thời gian: 23:55 ngày 04 tháng 05 năm 2020Bảo trì máy chủ 30 phút (dự kiến) - ONLINE INGAME: (Không giới hạn thời gian) Từ bây giờ, khi online 1 giờ sẽ nhận được 01 "Online Coin". Có thể sử dụng Coin này mua vật phẩm từ Exchange Shop (Exchange...