GM

Khắc phục lỗi 0xc0000142

Lỗi: Bước 1: Sử dụng tổ hợp phím Window + R Bước 2: Gõ "SystemPropertiesAdvanced.exe" vào trong Run Bước 3: Tại giao diện System Properties, tab Advanced chọn Settings... Bước 4:

Update 19-12 (Event Xmas)

- Thêm maps event 'Defend Christmas 2023', nhận Merry Christmas Box - Online nhận quà random: Spin Ticket, Online Coin, Merry Christmas Box - Thêm đuôi tàng hình vào CT shop - Thêm hệ thống điểm danh nhận quà - Tất cả boss hiển thị Máu - Tối ưu Server

Mini Patch 11-2023

- Thêm 04 Waking Stone (Drop tại 03 BOSS Balor, Neamhain, Brigit) - Ticket Lubber's Sketchy Coupon fix - Tối ưu máy chủ

Dice Event 06/2021

Thời gian: từ ngày 13/06/2021 đến hết ngày 04/07/2021 (dự kiến) Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia 03 nội dung sau đây sẽ nhận được Dice1. Online 01 giờ, sẽ nhận được 01 DICE. Gửi thẳng vào túi2. Tham gia "Ultimate Objective" tại Event.3....

Character Revamp 01 (EVIE, ARISHA, LYNN, KAI)

CHARACTER EVIE **Common Skill  Mana Shield Rank 8 -> Rank 6Mana Shield**Scythe Skill Active: Arcane Gate - Rank A -> Rank 6  Active: Insane Reaper - Rank 6 -> Rank 1  Active: Sacrifice - Rank 6 -> Rank 3  Active: Void Star - Rank 8 -> Rank 6  Blade Shift...

Launcher báo Virut và bị Windows Defender xóa

Bước 1: Trước tiên, bạn cần khởi chạy Windows Security để thay đổi một số cài đặt. Mở menu Start và nhập Windows Security. Sau đó, chọn ứng dụng Windows Security. Bước 2: Trong Windows Security, điều hướng đến Virus & Threat Protection. Sau đó, nhấp vào Manage Settings. Bước 3: Trong Virus & Threat Protection Settings, hãy...

Sự kiện “30/04 – 01/05”

THỜI GIAN Thời gian bảo trì: ngày 29 tháng 04 năm 2021Thời gian sự kiện: 00:00 giờ ngày 30 tháng 04 năm 2021 - 00:00 giờ ngày 13 tháng 05 năm 2021 NỘI DUNG - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể làm nhiệm vụ ở...

List Drop Scroll

ITEMCODENAME SCROLLRANKDROP - RAIDfreshFresh9Same OfficialinjusticeImmoral9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SouljusticeRighteous9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulconvictSpirited9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SouljudgmentJudgment9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoultimeTemporal9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulstigmaStigma9The Price of Failure,Iron Fist, The Missing SoulenlightenmentMemorable9The Price of Failure,...

Christmas Defender Event 2020

Thời gian sự kiện: từ 00:00 24-12-2020 đến 00:00 28-12-2020 (GMT +7)Nội dung: Trong thời gian sự kiện khi tham gia Christmas Defender Battle ở Hoarfrost Hollow (Colhen board) sẽ nhận được các Box. Các Fomors đã trở lại với túi quà của chúng ta, và chỉ có một cách...

Update 17.0

Nội dung: - Chỉnh sửa túi quà tân thủ. - Giảm giá Potion. - Thêm 03 raid (Selren, Lugh2, Brigit) - Fix drop use this update (https://cdn.discordapp.com/attachments/687956902315163649/778154000075063306/VindictusVN.exe)